BaBash investeerimisvoor on nüüd avatud ning indikeeritud juba 115%! Soovid olla osa meie eduloost? Uuri lähemalt SIIT.

Kasutustingimused

Avaleht > Kasutustingimused

GateMe Interneti lehekülje (edaspidi GateMe) külastamisel ja kasutamisel tuleb täita alljärgnevaid tingimusi (edaspidi tingimused).

 

 1. GateMe lehekülge haldab LSL Grupp OÜ (edaspidi LSL Grupp), aadress Akadeemia tee 56, Tallinn, Harjumaa, 12613, Eesti; e-post: info@babash.eu.
 2. LSL Grupp ei ole ühegi ürituse korraldaja. LSL Grupp pakub võimalust listi osta ürituse korraldaja vms ülesandel ning nimel ja kulul ega oma õigust listi lisamise hinna ja müügitingimuste kehtestamiseks ning muutmiseks, sh ei maksa raha tagasi ega korva üritusega seotud esemeid. Listis olemisega seotud õigused ja kohustused kehtestab ning neist teavitab ürituse korraldaja ning LSL Grupp ei vastuta ühelgi juhul nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise, täitmise jms eest.
 3. LSL Grupp ei ole ürituse korraldaja, artisti vms ürituse toimumise, selle sisu, teabe, reklaami ja kvaliteedi eest vastutava isiku esindaja. Vatutav isik on ürituse korraldaja, kelle andmed ja kontakt on ära toodud tema interneti kodulehel, mis kuvatakse pärast maksmist.
 4. LSL Grupp on õigus igal ajal piirata ühe isiku poolt listidesse ostetavate kohtade arvu ning katkestada lubatust suurema koguse kohtade ostutehingud. Lubatud ostutehingu suuruse piirab internetipoes ostukorvis lubatud maksimaalne tehingu suurus.
 5. Kui klient on ennast läbi GateMe lehe listi lisanud, on ta automaatselt üritusel osalejate nimekirjas ning saab üritusele sisse id-kaardi või juhilubade ettenäitamisel.
 6. Klient ei tohi pärast ostu oma nime muuta ega ostu ajal valet nime esitada. Vastasel juhul ei pääse ta ööklubisse ning nii ööklubi kui ka LSL Grupp ei ole sellisel juhul kohustatud kliendile raha tagasi maksma.
 7. LSL Grupp ega ürituse korraldaja ei ole kohustatud raha tagasi maksma, kui klient üritusele ei lähe.
 8. LSL Grupp ei kanna vastutust, kui ürituse korraldaja ei luba klienti sisse tema riietuse, vanuse vm ürituse korraldaja poolt loodud tingimuse tõttu.
 9. LSL Grupp ei kanna vastutust sissepääsu eest, mille on põhjustanud GateMe kasutaja ebatäpsed andmed, juhised, kolmandate isikute tegevus ning muud LSL Gruppist sõltumatud asjaolud.
 10. LSL Grupp ei kanna vastutust sissepääsu eest, kui valitud üritus ja selle eest tasutud summa ei vasta tegelikkusele (vale üritus, väiksem summa). Juhul kui muudel põhjustel tekib probleeme üritusele pääsemisel, palun võtke ühendust LSL Grupp’ga e-maili aadressil info@babash.eu.
 11. Juhul kui üritust ei toimu, see lükatakse edasi või muudetakse ürituse toimumise kohta, ei ole LSL Grupp kohustatud raha tagasi maksma. Raha tagasi maksmise ja/või hüvitamisega tegeleb ürituse korraldaja, kui ei ole teatatud teisiti.
 12. ThorGLSL Gruppate ei vastuta GateMe alamkasutajate (administreerimisõigusega korraldajate) poolt GateMe leheküljele lisatud sisu, kommentaaride jm andmete eest.
 13. GateMe leheküljel võivad asuda viited ja lingid Internetis leiduvale informatsioonile üle kogu maailma. Kuivõrd LSL Grupp ei oma kontrolli nende lehekülgede ja seal sisalduva informatsiooni üle, ei vastuta LSL Grupp nende lehekülgede täpsuse, ajakohasuse, sisu ja informatsiooni eest.
 14. Igasugune GateMe lehekülje, selle sisu ja andmete kasutamine (sh GateMe leheküljele viitamine) seadusevastaseks tegevuseks, samuti listi müügi või edasimüügi, reklaami, ärilisel vm viisil kasu saamise eesmärgil, on LSL Grupp eelneva nõusolekuta keelatud.
 15. GateMe kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega GateMe lehekülje toimimisse ja tehniliste lahendustesse sekkumisest. Igasugune GateMe kasutamise monitooring (jälgimine, loendamine) ja saadud andmete (sh lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine, kasutamine ja avaldamine mistahes eesmärkidel on keelatud. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda GateMe süsteemi ja lehekülje ülekoormamine või GateMe toimimise häired, on keelatud.
 16. GateMe kasutamise tingimuste rikkumise korral on LSL Grupp õigus isiku poolt GateMe lehekülje kasutamine ühepoolselt lõpetada ja/või ostutehing katkestada.
 17. GateMe jätab endale õiguse tühistada tasuta välja antud piletid, kui avastame, et need on saadud ebaausal teel.
 18. GateMe leheküljel mistahes toimingu tegemisega kinnitab GateMe kasutaja, et: 1) ta on vähemalt 18-aastane GateMe kasutamiseks täielikult teo- ja otsusevõimeline füüsiline isik (7 – 18-aastane piiratud teovõimega füüsiline isik kinnitab vastavalt, et tal on GateMe kasutamiseks seadusliku esindaja nõusolek ja viimaselt ostu sooritamiseks saadud vajalikud vahendid); 2) ta on juriidiline isik, kelle esindajal on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel GateMe kasutamiseks ja sellele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks; 3) ta täidab nõuetekohaselt kõiki GateMe kasutamistingimusi; 4) ta on teadlik, et GateMe kasutamiseks või külastamiseks fikseeritud kasutajatunnuse ja salasõna (parooli) sattumisel kolmandate isikute valdusesse vastutab Klient nende isikute poolt Kliendile võetud kohustuste täitmise eest; 5) ta on teadlik, et võime sisestatud e-maili või telefoninumbrit edastada ööklubile.
 19. LSL Grupp ei kanna vastutust ürituse toimumise, korralduse, reklaami, teabe ega muude üritusega seotud asjaolude eest; samuti ürituse mittetoimumisest tingitud võimalike kulude ja kahjude eest.
 20. LSL Grupp ei vastuta GateMe lehekülje ja/või sellel oleva teabe ja sellel asuvate viidete kasutamisest tekkida võivate kahjude, nõuete jms eest.
 21. LSL Grupp ei kontrolli peale kasutajanime ja salasõna (parooli) GateMe kasutaja isikut.
 22. LSL Grupp ega ürituse korraldaja ei kontrolli listi ostnud ja reaalselt klubisse mineva isiku vastavust ega vastuta sellest tingitud mistahes kahjude eest.
 23. LSL Grupp on õigus GateMe lehekülje kasutamise tingimusi muuta, avaldades selle kohta informatsiooni/uudise www.facebook.com/gateme seinal. Muudatused jõustuvad www.facebook.com/gateme seinal avaldamisest.
 24. Kõik ürituse toimumise, sisu, kvaliteedi, reklaami jms seotud pretensioonid tuleb esitada ürituse korraldajale.
 25. GateMe lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Harju maakohtus käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigi seaduste alusel.

Kajastatud:

+372 5694 0759

pro@gateme.com