Kasutustingimused

Avalehe > Kasutustingimused

GateMe veebilehe (edaspidi GateMe) külastajad ja kasutajad nõustuvad järgima järgmisi kasutustingimusi (edaspidi tingimused):

 • GateMe’i haldab BaBash Group OÜ (edaspidi BaBash Group), aadress Mäealuse 2/1, Tallinn, Harjumaa, 12618; e-post: info@babash.eu.
 • BaBash Group ei ole ühegi ürituse korraldaja. BaBash Group pakub võimalust listi osta ürituse korraldaja vms ülesandel ning nimel ja kulul ega oma õigust listi lisamise hinna ja müügitingimuste kehtestamiseks ning muutmiseks, sh ei maksa raha tagasi ega korva üritusega seotud esemeid. Listis olemisega seotud õigused ja kohustused kehtestab ning neist teavitab ürituse korraldaja ning BaBash Group ei vastuta ühelgi juhul nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise, täitmise jms eest.
 • BaBash Groupi platvormi GateMe kasutamine ürituste korraldajatele on täiesti tasuta, kui pileteid või laudu müüakse GateMe platvormi kaudu. Kui GateMe platvormi kasutatakse ainult külaliste haldamiseks, st inimeste lisamiseks külaliste nimekirja ja nende registreerimiseks ürituse ajal, siis lepitakse hind BaBash Groupi esindajaga eelnevalt telefoni või e-posti teel kokku. Juhul kui ürituse korraldajat ei ole võimalik kätte saada ja hinnas ei ole võimalik kokku leppida, on ühe ürituse, kus on kasutatud külaliste haldamise funktsioone, tasu 50 € + käibemaks. Tasu tuleb tasuda pärast BaBash Groupi esindaja arve saamist.
 • BaBash Group ei ole ürituse korraldaja, artisti vms ürituse toimumise, selle sisu, teabe, reklaami ja kvaliteedi eest vastutava isiku esindaja. Vatutav isik on ürituse korraldaja, kelle andmed ja kontakt on ära toodud tema interneti kodulehel, mis kuvatakse pärast maksmist.
 • BaBash Group ega ürituse korraldaja ei ole kohustatud raha tagasi maksma, kui klient on muutnud oma nime või ta ei osale üritusel.
 • BaBash Group jätab endale õiguse piirata ühe kliendi maksete arvu ja tühistada ostu, mis ületab kehtestatud limiiti.
 • Kui klient on GateMe kaudu maksnud, lisatakse ta automaatselt valitud ürituse külaliste nimekirja ja ta pääseb üritusele, näidates kehtivat isikutunnistust.
 • Juhul kui ürituse korraldaja ei lase külalist sisse tema riietuse, vanuse või mõne muu ürituse korraldaja poolt seatud tingimuse tõttu, siis ei ole BaBash Group kohustatud vahetama pileteid ega tagastama raha.
 • BaBash Group ei võta endale mingit vastutust blokeeritud sissepääsu eest, kui see on põhjustatud GateMe kasutaja vigastest andmetest, kommentaaridest, kolmandate isikute tegevusest ja muudest asjaoludest, mis ei sõltu BaBash Groupist.
 • BaBash Group ei võta endale mingit vastutust blokeeritud sissepääsu eest, kui valitud üritus ja makstud summa ei ole tegelik (vale üritus, väiksem summa). Kui on muid põhjusi, miks teie sissepääs võis olla blokeeritud, võtke ühendust BaBash Groupiga: info@babash.eu.
 • Juhul kui üritus tühistatakse, lükatakse edasi või selle toimumiskohta muudetakse, ei ole BaBash Group kohustatud pileteid vahetama või raha tagastama. Vahetused ja/või tagasimaksed määrab ja haldab ürituse korraldaja, kui ei ole sätestatud teisiti.
 • BaBash Group ei ole kohustatud teostama tagasimakset soetatud pileti eest kasutajale, kui ei ole korraldajaga teisiti kokku lepitud. Juhul kui korraldaja on andnud nõusoleku piletite tagasimaksete osas, tagastatakse kasutajale piletihinna nominaalväärtus ehk pileti hind ilma teenustasuta. Teenustasu ei kuulu tagastamisele, kuna antud teenus oli osutatud pileti ostu ajal.
 • BaBash Group ei vastuta GateMe kasutajate poolt veebilehele esitatud kommentaaride või muude andmete eest.
 • GateMe veebileht võib sisaldada viiteid ja linke ülemaailmsele teabele Internetis. Kuna BaBash Groupil puudub kontroll nende veebilehtede ja seal esitatud teabe üle, ei võta BaBash Group vastutust nende veebilehtede täpsuse, asjakohasuse, sisu ja teabe eest.
 • Käesoleva veebilehe, selle sisu ja andmete (sh viide GateMe’ile) kasutamine ebaseaduslikel eesmärkidel, samuti reklaamimiseks, ärilistel eesmärkidel või muudeks äritegevusteks (sh müügiedenduseks) on keelatud ilma BaBash Groupi eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 • GateMe kasutaja nõustub, et ta ei sekku mingil viisil GateMe veebilehe nõuetekohasesse töösse ja tehnilistesse lahendustesse. Igasugune GateMe kasutamise jälgimine ning selliste andmete tulemuste kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine, kasutamine ja avaldamine mis tahes eesmärgil on keelatud. Igasugune tegevus, mis koormab põhjendamatult suurel määral meie GateMe süsteemi, meie veebilehte või GateMe nõuetekohast tööd, on keelatud.
 • GateMe veebilehe kasutustingimuste rikkumine annab BaBash Groupile õiguse blokeerida juurdepääsu ja/või tühistada mis tahes kasutaja tellimuse.
 • GateMe veebilehel tegutsedes nõustub kasutaja: 1) olema vähemalt 18-aastane täielikult vastutav isik (7-18-aastane piiratud vastutusega isik peab kinnitama, et tal on seadusliku esindaja täielik nõusolek ja võimalused GateMe veebilehe kasutamiseks); 2) olla juriidiline isik, kelle esindaja on volitatud kasutama GateMe veebilehte oma nimel; 3) järgima kõiki GateMe veebilehe kasutustingimusi; 4) võtma täieliku vastutuse tagajärgede eest, kui tema kasutajanimi ja salasõna saavad teatavaks kolmandale isikule; 5) et me võiksime anda tema nime, e-posti ja telefoninumbri ürituskorraldajale.
 • BaBash Group ei vastuta ürituste ärajäämise, nende korraldamise, reklaamimise, teavitamise või muude üritustega seotud asjaolude eest, samuti võimalike kahjude ja kahjude eest, mis võivad tuleneda ürituse ärajäämisest.
 • BaBash Group ei vastuta mis tahes kahjude või kahjude eest, mis tulenevad GateMe veebilehe ja/või selle sisu kasutamisest ning sellel veebilehel olevate linkide kasutamisest.
 • BaBash Group ei kontrolli kasutaja identiteeti, välja arvatud kasutajanimi ja parool.
 • Ei BaBash Group ega ürituste korraldajad ei kontrolli maksja isikut ega vastuta mis tahes kahju eest, mis võib sellest tuleneda.
 • BaBash Group jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi ilma eelneva etteteatamiseta, muudatused jõustuvad nende avaldamisega veebilehel https://gateme.babash.eu/terms-of-usage/ .
 • Kõik kaebused ürituse sisu, kvaliteedi ja reklaami kohta tuleks esitada ürituste korraldajatele.
 • GateMe veebilehe kasutamisest tulenevaid lahkarvamusi käsitletakse vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja Eesti seadustele.

+372 5694 0759

pro@gateme.com

Ettevõttest


Meist
Blogi
Kontakt